Dodávka zařízení- Vodňanská drůbež, a.s.

 

V říjnu 2018 byla firmou "Polimax GROUP s.r.o" zrealizovaná kompletní dodávka chladícího zařízení jako první etapa modernizace čpavkové strojovny drůbežárny Vodňanská drůbež, a.s..

 Předpokládaný termín ukončení projektu - 31.12.2018.