OAO „Brestský masokombinát“ – spuštění řídícího systému

Začátkem listopadu 2015 byl spustěn centrální řídící systém již dříve dodaného zařízení cechu uzenin (chladiče vzduchu) a čpavkové strojovny. Systém řízení umožnil zcela automatický provoz chladícího zařízení dodaného v rámci první a druhé etapy modernizace podniku.